Kaczkowice

Sołectwo Kaczkowice


sołtys: Sekunda Bogusław

Kaczkowice 65, 28-512 Bejsce

tel.  41 35 00 001

Położenie geograficzne: Wieś położona na południowy-zachód od Bejsc.

Nazwa:

(1384 de Kaczcouicz, de Kaczkouicz, de Kackouicz, 1389 de Caczcouicz, 1399 Caczcouice, 1403 Kaczcouice, Czaczcouice, 1490 Kaczcowycze, 1497 Czaczkowicze, 1529 Kaczowicze)

Zarys dziejów:

O Kaczkowicach nie wspomina Jan Długosz, zapewne miejscowość powstała później.

W XIV wieś stanowiła własność Klemensa z Kaczkowic, Bernarda z Kaczkowic i Cudzynowic, Żegoty z Kaczkowic i Poręby, w XV w. dobra kaczkowickie należały do Mikołaja – podstolego krakowskiego, zaś w XVI w., właścicielem dóbr został Hieronim z Kaczkowic, a w późniejszym czasie Krzysztof Gliński h. Jastrzębiec.

W XVIII w. wieś początkowo należała do Józefa Klemensa Czartoryskiego, następnie do Andrzeja Zamoyskiego kanclerza wielkiego koronnego. Ostatnim właścicielem majątku był Lebowski. Podkoniec XIX wieku majątek rozparcelowano.[1]
W roku 1530 wieś należała do powiatu proszowickiego a w roku 1598 należy do parafii Gorzków W roku 1403 Hanka wdowa po Paszku z Dębicy (powiat pilzneński), Elżbieta żona Andrzeja z Niegosławic i Kachna zakonnica w klasztorze Świętego Andrzeja w Krakowie sprzedają za 200 grzywien Katarzynie wdowie po Hanku z Chełmu połowę wsi przypadłych im po matce, tj. Kaczkowice i Łęg . Katarzyna z Chełmu ma zapłacić do najbliższego Bożego Narodzenia 100 grzywien gr pras. Andrzejowi z Niegosławic pod gwarancją zastawienia mu całej połowy wsi.[2]

Na początku XIX wieku Kaczkowice liczyły 20 domów i 151 mieszkańców. Tutejszy folwark wchodził w skład dóbr dobiesławskich. W 1874 r. wydzielono go i usamodzielniono, zajmował wtedy 317 mórg, w tym 47 mórg gruntów ornych i ogrodów. Wieś miała wtedy 17 domów i liczyła ponad 170 mieszkańców. Wchodziła w skład gminy Dobiesławice i parafii Gorzków.[3]

Od 2012r.wieś może poszczycić się herbem. Jest to Her biskupi użyczony rodzinnej miejscowości przez Biskupa Andrzeja Wypycha. Ksiądz Biskup chcąc uhonorować swą rodzinną miejscowość obdarzył ją szczególną . Na pamiątkę tego wydarzenia przed świetlicą wiejską w Kaczkowicach  ustawiono pamiątkowy głaz.

[1] Ziemianie, Pałace,dwory i dworki, nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą S.M. Przybyszewski s.115, Kazimierza Wielka 2012

[2] Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w Średniowieczu, str.352-253, wersja elektroniczna

[3] Oficyna Wydawnicza Apla, str. 12, Krosno 2008

Skip to content