Morawiany

Sołectwo Morawiany 


sołtys: Marzec Stanisław

Morawiany , 28-512 Bejsce

tel. 41 35 11 292

Położenie geograficzne: Miejscowości położone wzdłuż biegu rzeki Nidzicy, na wschód od Bejsc.

Nazwa:                                                                                                                                          

Legenda głosi, że w miejscowościach Morawiany i Morawianki za czasów wojen z Czechami osadzani byli niewolnicy z Moraw. W Morawianach osadzani byli mężczyźni, a Morawiankach kobiety i stąd wywodzą się nazwy tych miejscowości.[1] W dokumentach historycznych występują jako Morawiany Większe i Morawiany Małe z czasem nazwa przekształciła się na Morawiany i Morawianki

Zarys dziejów:

N przełomie XV wieku posiadłości należały do Fryczka h. Łodzia. Od 1460r.ziemie należą do Dunina herbu Łabądź.w 1596r. właściciele ziem przekazali czynsz roczny z Morawian Wielkich i Morawian Małych na szpital św. Jadwigi w Krakowie.[2]W kolejnych wiekach wsie były w rękach Maciejowskich h. Janina i Dąmbskich h. Godziemba[3]Kolejnym właścicielem dóbr jak i w przypadku większości gruntów w okolicy był Hieronim Sanguszko, wojewoda wołyński. W 1827r. Morawiany liczyły 36 domów i 243 mieszkańców zaś Morawianki 24 dom i 154 mieszkańców. W wioskach były folwarki należące do dóbr bejskich. Morawianki zostały odseparowane od ziem bejskich w 1847r.,a Morawiany w 1880r.[4]W XIX wieku pieczę nad majątkami miało kilku właścicieli – Edward Orczawski, potem jego syn Ludwik  udziałowiec Spółki Fabryka Cukru i Rafinerii Łubna i Szreniawa” w Kazimierzy Wielkiej. Jako ostatni tymi ziemiami zarządzali Byszewscy. Majątek został rozparcelowany pod koniec XIX wieku.

 

[1] Opracowano na podstawie Kroniki działalności Batalionów Chłopskich z terenu Gminy Bejsce oraz byłej gminy Dobiesławice w latach 1940-1945.-dokument udostępnił Pan Stanisław Mazurek
[2]  Ziemianie pałace, dwory i dworki nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą.S. M. Przybyszewski s. 178
[3]  tamże
[4]  Oficyna Wydawnicza Apla, str. 11, Krosno 2008

 

Skip to content