Piotrkowice

Sołectwo Piotrkowice


 

sołtys: Mirosław Szywała

Piotrkowice, 28-512 Bejsce

tel. 41 35 11 091

Położenie: Miejscowość leżąca przy drodze powiatowej w kierunku Opatowca, należąca do Parafii Bejsce.

Nazwa:

Pochodzenie nazwy jest nieznane.

Zarys dziejów.

Ziemie do XV wieku należały do majątku klasztoru w Tyńcu .We wsi był folwark klasztorny i karczma. W 1478r. majątek przeszedł w ręce prywatne- Mikołaja Wilogłowskiego.

W 1885 r. folwark w Piotrkowicach zwany Opatowskim liczył 301 mórg. We wsi znajdowało się 33 domy i ponad 200 mieszkańców.[1]

Szkoła Podstawowa  w Piotrkowicach.

Po wojnie rozpoczęto budowę szkoły w miejscowości Piotrkowice. Od 1949r. we wsi była szkoła jednak ze względu na ograniczoną ilość sal w budynku lekcje odbywały się również w „ludowcu” w Uściszowicach. Na 1000 Lat Państwa Polskiego. W latach 1963-1966 dzięki wsparciu mieszkańców powstał nowy budynek szkoły. Kierownikiem otwartej w 1966r. placówki był Pan Jan Drążkiewicz. Między innymi jego staraniom wieś zawdzięczała obiekt szkolny.

W związku z niżem demograficznym w 2008r.szkoła został zamknięta. Budynek został użyczony Centrum Edukacji Ustawicznej w Skalbmierzu. Dziś w obiekcie mieści się Niepubliczne Przedszkole.

Świetlica wiejska

W końcu lat 70-tych  w związku ze złym stanem technicznym ówcześnie istniejącego budynku „remizo – świetlicy” rozpoczęto budowę nowego obiektu. Z uwagi na brak odpowiedniej dokumentacji prace nie były kontynuowane. W 1992 r. wykonano projekt budowlany i wznowiono prace przy obiekcie.

[1]               Oficyna Wydawnicza Apla, str. 11, Krosno 2008

Skip to content