Prokocice

Sołectwo Prokocice


sołtys: Sagan Jan

Prokocice 7,28-512 Bejsce

tel. 41 35 11 549

Pierwotnie wieś nazywała się Prokoszyce, z czasem przekształcona na Prokocice. Nieznane jest pochodzenie nazwy miejscowości.

Zarys dziejów:

W połowie XV wieku wieś nazywała się Prokoszyce w parafii Rachwałowice , była własnością Mikołaja Szalowskiego herbu Strzemię. Miała 2 łany km., karczmę 2 zagrodową z rolą, od których dziesięcinę snopową płacono kapitule krakowskiej. Była również dziesięcina konopna, za którą dawano po 4 pęki o wartości około 5 grzywien. Według Długosza w Prokocicach był dwór rycerski, z którego dziesięcina płacona była do Rachwałowic. W rejestrze poborowym powiatu proszowickiego z roku 1581 Prokocice miały dwóch właścicieli: Polianowskiego, do którego należało trzy półanki oraz Mikołaja Złotnickiego, który posiadał ½ łana. [1].  W 1827r. wieś liczyła 17 domów  i 180 mieszkańców[2]  Na początku XIX w. wieś Prokocice należała do majątku dobiesławickiego, w 1874 r. powstał oddzielny folwark prokocicki, w skład którego wchodziło 290 mórg ziemi.[3]

 

Skip to content