Stojanowice

Sołectwo Stojanowice


 sołtys: Kozioł Sławomir

Stojanowice , 28-512 Bejsce

tel.

Położenie geograficzne: Wieś Stojanowice graniczy od zachodu z gminą Kazimierza Wielka

Nazwa:

Wydawca Kodeksu Wielkopolskiego domyśla się, iż wieś „Stoyslavc”, wymieniona w nadania klasztoru w Trzemesznie z 1145 r., oznacza „Stojanowice”. Również wydawca Kodeksu dyplomatycznego polskiego (t. III) przypuszcza, iż występujący w akcie z 1345 r. „Dirscho haeres de Stognegowicz” był dziedzicem Stojanowic, choć prawdopodobnie mowa tu o wsi Stogniewice.

Zarys dziejów:

Według rejestru poborowego powiatu proszowskiego z 1381 r. wieś Stojanowice, dzierżawiona przez Jana Piłata, miała 31/2 łana kmiecego. Część Stojanowic zwana Rożen miała 3 1/2 łana (Pawiński Kodeks Małopolski, 12), dzierżawiona była przez Polanowskiego.

W XIV wieku wieś była własnością Stanisława ze Stojanowic i Mikolaja. Następnie przeszła pod rządy Hanki, żony Hanusza. Kolejnym właścicielem wioski był Ustasz h.Lis- podstoli karkowski i kasztelan lubelski.[1]W połowie XV w. Stojanowice, wówczas wieś w parafii Gorzków, należy do Andrzeja z Oleśnicy herbu Dębno i Piotra herbu Prusy. Dziesięcinę z łanów kmiecych pobierał w jednym roku pleban w Bejscach, drugiego pleban w Gorzkowie (Długosz, L. B., II, 412).[2] W XVII majątek stanowił własność Józefa Radziwiła h. Trąby i współwłasnością Michała Grabowskiego–generała, majora wojsk litewskich, uczestnika kampanii napoleońskich  i Andrzeja Zamojskiego.[3] W 1827 r. było tu 13 domów i 89 mieszkańców.

W XIX wieku Stojanowice stanowiły część dóbr Podolany. Folwark należał do gminy Dobiesławice, parafia Gorzków i posiadał 269 mórg ziemi.Wieś liczyła 13 domów i 89 mieszkańców.  Wieś posiadała 10 osad, 49 mórg    W okresie XX- lecia międzywojennego wiś  stanowiła własność Rydlów.[4]    W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kieleckiego.

  Zabytki:

Resztki zabudowań dworskich zostały wykupione przez osoby prywatne. Pozostałości parku dworskiego- przepiękna aleja grabowa, kasztanowiec i grupa trzech drzew liściastych stanowią dziś część ośrodka  rekreacji w Stojanowicach. Istnieją cena obszarze dawnego parku dworskiego budynki prawdopodobnie rządcówka i kuźnia z I ćw..XX nie są budynkami zabytkowym. Dziś zrekonstruowana i odnowiona kuźnia pełni funkcję świetlicy wiejskiej w Stojanowicach.[5]

[1]             Ziemianie, Pałace,dwory i dworki, nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą S.M. Przybyszewski s.270, Kazimierza Wielka 2012

[2]             Stojanowice w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Tom XI         (Sochaczew – Szlubowska Wola) z 1890 r

[3]             Ziemianie, Pałace,dwory i dworki, nad Nidą, Nidzicą i Szreniawą S.M. Przybyszewski, Tamże

[4]             Oficyna Wydawnicza Apla, str. 11, Krosno 2008

[5]             pismo ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego znak: DOZ-AD/500/203/06

Skip to content