Uściszowice

Sołectwo Uściszowice


sołtys: Zuwała Łukasz

Uściszowice 45, 28-512 Bejsce

tel. 41 35 11 105

Położenie geograficzne: Wieś granicząca od wschodu z gminą Opatowiec.

Nazwa:

Jan Długosz w „Liber beneficiorum „używa niezwykle trudnej do wymówienia nazwy „Msczyschowycze”, w rejestrze poborowych z 1579 r. wykazano Wcziszowycze, wg kroniki kościelnej wieś nosiła nazwę Uszczowice, z czasem przekształcona na Uściszowice

Zarys dziejów:

W XV dziedzicem wioski był Jakub Przekora h. Łodzia. kasztelana czechowskiego, współpracownika króla Władysława Jagiełły, potem należały do Andrzeja Przekory, a pod koniec XV w. grunty były własnością plebana bejskiego.  Z czasem grunty przeszły w ręce właścicieli Morawian- rodziny Dununów h.Łabędź.  W XVIII w. ziemie dołączył do swoich dóbr wojewoda wołyński Hieronim Sanguszko. Na początku XIX w. wieś liczyła 16 domostw i 109 mieszkańców .[1]

Zabytki:
Wartym odnotowania jest fakt, iż w miejscowości Uściszowice znajduje się kapliczka z 1903 roku ufundowana przez 22 gospodarzy wsi.

W sąsiedztwie stawu oraz w niedalekiej odległości od świetlicy wiejskiej położone jest gospodarstwo agroturystyczne należące do Państwa Wiśniewskich, gdzie w cichej i przyjaznej atmosferze można poznać malownicze uroki gminy Bejsce.

[1]             Oficyna Wydawnicza Apla, str. 12, Krosno 2008

Skip to content