Zbeltowice

Sołectwo Zbeltowice


sołtys: Walczak Mateusz

Zbeltowice, 28-512 Bejsce

tel.  537 125 985

Położenie : Miejscowość Zbeltowice leży na granicy gminy Bejsce z gminą Kazimierza. Od początku powstania należy do parafii Kazimierza Mała

 Pochodzenie nazwy:

Nazwa miejscowości pochodzi od Jana Zbyluta- najstarszego przedstawiciela rodu Zbylutów herbu Janina

Zbylutowice, Zbilutowice, Zbylutowicze

Miejscowość powstała ok X – XI wieku

Zarys dziejów:

W połowie XI w. przedstawiciele rodu Janinów z którego wywodził się rycerz Jan Zbylut, należeli do ścisłego otoczenia króla Bolesława Śmiałego. Według kroniki Bielskiego za panowania Bolesława Śmiałego (1058-1071) arcybiskup krakowski Lambert Zula (Suła)         z   rodu Toporów rozdawał kanonie możnym rodom do których zaliczał się m. in. ród Janinów. W latach 1061-1071 ( podczas urzędowania Zuli) kanonie otrzymali Piotr i Jakub, którzy byli synami wspomnianego wcześniej dostojnika dworu królewskiego Jana ze Zbylutowic herbu Janina. Jan Długosz określa ich pochodzenie znad Nidzicy w Ziemi Krakowskiej, a ich siedzibą główną były Zbylutowice leżące na terenie parafii Kazimierza Mała. W wyniku usilnych zabiegów Piotra i Jakuba biskup Lambert ufundował kościół parafialny   w Kazimierzy Małej w 1063 r. nadając mu dziesięciny. (w 2013 r. parafia Kazimierza Mała obchodziła jubileusz 950-lecia istnienia). Jeszcze w XIV w. potomkowie Jana Zbyluta byli właścicielami dóbr w okolicy Zbylutowic.  W latach 1386-1611 przez miejscowość przebiegał szlak Jagielloński wiodący z Krakowa przez Lublin do Wilna. W połowie XV w. Zbeltowice nadal należały do parafii Kazimierza Mała, był tam folwark kościelny z którego dziesięcina była oddawana plebanowi małokazimierskiemu. W 1827 r. wieś liczyła18 domów i 152 mieszkańców. W 1880 r. folwark zbeltowski posiadający 296 mórg ziemi, oddzielono od dóbr bejskich[1].

Zabytki :

Jedyny  pozostałym świadkiem historii wsi jest  pochodzi kamienny krzyż  z 1885 r. ufundowany przez właścicielkę folwarku Apolonię Wiśniewską.

[1] Wydawnictwa Apla, str. 12

Skip to content