Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic

 

stow“STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BEJSCE I OKOLIC”

25 lipca 2007 roku Sąd Rejonowy w Kielcach wpisał do Krajowego Rejestru Sądowego Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Bejsce i Okolic. W skład zarządu stowarzyszenia wchodzą następujące osoby:

  • Radosław Pietrzyk – Prezes

  • Zofia Wiktorowicz – Z-ca prezesa

  • Ryszard Józefczyk -Skarbnik

  • Alina Włusek – Sekretarz

  • Bogusław Sekunda – członek

Wśród członków są wybitni nauczyciele, przedstawiciele kultury, świetlicowi, pracownicy samorządowi.

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Gminy Bejsce i Okolic działa niezależnie, składa się z osób pracujących wyłącznie społecznie, którym zależy na rozwoju i promocji Gminy oraz jej okolic. Działanie tej organizacji zmierza do utrwalania więzi środowiskowych, promowania kultury, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego, umiejętności artystycznych, folklorystycznych, kultury fizycznej i sportu, inicjowania działań gospodarczych, promocji profilaktyki zdrowotnej.

Stowarzyszenie pozyskuje fundusze unijne – dzięki środkom pozyskanym w ramach Programu Integracji Społecznej udało się doposażyć wszystkie świetlicy wiejskie w gry, zorganizować turnieje tenisa stołowego i turnieje szachowe, zorganizować kurs wschodnich sztuk walki. Stowarzyszenie pozyskało fundusze w ramach “Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” za które to zakupiono specjalistyczne obuwie taneczne dla zespołu ludowego “Bejscowianie”, utworzono Centrum Informacji Kulturalnej w Bejscach, wydano foldery, atlasy, książkę i inne wydawnictwa o Bejscach i najbliższych okolicach, Stowarzyszenie pozyskało fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na organizację turniejów piłki siatkowej, koszykowej oraz ręcznej.

W ramach programu LIDER Stowarzyszenie zrealizowało 4 wnioski na :

    • remont świetlic w Prokocicach i Dobiesławicach,

 

    • wyposażenie świetlic w Kaczkowicach, Królewicach i Uściszowicach,

 

  • zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej z Bejsc.

Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu imprez kulturalnych (m. in.: rajdu rowerowego- “Śladami bejskiej historii”, Dni Bejsc, współorganizatorem IX Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego).

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce w najbliższej przyszłości zamierza dalej pozyskiwać fundusze unijne oraz wypełniać swoje cele statutowe.


STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU GMINY BEJSCE I OKOLIC

Bejsce 252 28-512 Bejsce

KRS: 0000285365, NIP: 605-004-31-96, REGON: 260174632

Nr konta: 10 8493 0004 0160 0181 1391 0001

Strona internetowa

 

 

Skip to content