Urząd Gminy

Referat Spraw Obywatelskich, Ogólnych i Obronnych oraz USC – symbol OSO
Kierownik – mgr Zbigniew Lis
tel: ( 41) 35 11 010 wew. 35


Referat Finansowy – symbol F
Kierownik – mgr Katarzyna Klasińska
tel: (41) 35 11 010 wew. 31


Referat Budownictwa, Inwestycji,Drogownictwa i Rolnictwa – symbol BIDR
Kierownik – mgr Zbigniew Anielski
tel: ( 41) 35 11 010 wew. 28


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – symbol GOPS
Kierownik – mgr Ewelina Czyżewska
tel: ( 41 ) 35 11 010 wew. 26

KIEROWNICTWO URZĘDU GMINY


  Edward Krupa

 • Wójt Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.23

 • pokój nr 20

  mgr Ilona Beruś

 • Sekretarz Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.24

 • pokój nr 21

  mgr Katarzyna Klasińska

 • Skarbnik Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 21

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH,OGÓLNYCH i OBRONNYCH ORAZ USC - OSO


  mgr Zbigniew Lis

 • Kierownik Referatu

 • 41 35 11 010 w.35

 • pokój nr 20

  mgr Joanna Zielińska

 • Zarządzanie Kryzysowe, Sprawy Obronne i Ochrona PPOŻ.

 • 41 35 11 010 w.37

 • pokój nr 20

  mgr Agnieszka Jabłońska

 • Sekretariat, Biuro Rady Gminy

 • 41 35 11 010 w.21

 • pokój nr 20

  mgr Dorota Ptak

 • Ewidencja Ludności

 • 41 35 11 010 w.34

 • pokój nr 8 

  mgr inż. Winicjusz Włosowicz

 • Oświata i Sprawy Organizacyjne

 • 41 35 11 010 w.25

 • pokój nr 14 

  mgr inż. Leonard Wdowik

 • Informatyk

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

REFERAT BUDOWNICTWA, INWESTYCJI, DROGOWNICTWA i ROLNICTWA - BIDR


  mgr Zbigniew Anielski

 • Kierownik Referatu

 • 41 35 11 010 w.28

 • pokój nr 20

  mgr Radosław Pietrzyk

 • Budownictwo,Ewidencja Działalności Gospodarczej

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 20

  Barbara Grudzień

 • Gospodarka Gruntami

 • 41 35 11 010 w.29

 • pokój nr 20

  .....

 • Inwestycje,Rolnictwo, Leśnictwo i Ochrona Środowiska

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

  mgr Tomasz Pudo

 • Gospodarka Odpadami Komunalnymi, Spółka wodna

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 14 

 

REFERAT FINANSOWY - F


  mgr Katarzyna Klasińska

 • Skarbnik Gminy Bejsce

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 20

  mgr Anna Macuga-Kawka

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.31

 • pokój nr 20

   

 • Kadry

 • 41 35 11 010 w.36

 • pokój nr 20

  mgr Regina Kawka

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.30

 • pokój nr 8 

  mgr Wiesława Kozioł

 • Księgowość podatków i opłat

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 14 

  mgr Bernadetta Kurek

 • Podatki

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 20

  mgr Joanna Salamon

 • Księgowość budżetowa

 • 41 35 11 010 w.32

 • pokój nr 20

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bejsce 252, 28-512 Bejsce

Kierownik – Ewelina Czyżewska
tel:  41 35 11 010 wew. 26


 

Gminna Biblioteka Publiczna

Bejsce 50, 28-512 Bejsce

Kierownik – Teresa Iwańska
tel:  41 37 66 062

e-mail: bibliotekabejsce@wp.pl

strona internetowa: gbpbejsce.pl


Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach

Dyrektor: mgr Jolanta Anielska

Bejsce 233, 28-512 Bejsce

tel:  41  35 11 009

strona internetowa

e-mail: sspbejsce@wp.pl


Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach

Dyrektor: mgr Waldemar Woźniak

Dobiesławice 38, 28-512 Bejsce

tel: 41 35 11 041

strona internetowa

e-mail: sekretariat@sspdobieslawice.szkolnastrona.pl


 

Skip to content