Postanowieniem z dnia 4 lutego 2015 roku, Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczył na dzień 10 maja 2015 r. datę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z brzmieniem Art. 289 § 1 Kodeksu wyborczego.

Lokale wyborcze czynne będą w godzinach od 7.00 do 21.00. Ewentualne głosowanie ponowne (tzw. II tura) zaplanowane zostało na niedzielę 24 maja 2015 roku.

Szczegółowe informacje Państwowej Komisji Wyborczej  dotyczące wyborów Prezydenta RP 2015


 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 stycznia 2015 roku dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych

 Obwieszczenie Wójta Gminy Bejsce o granicach obwodów głosowania

Uchwała o utworzeniu odrębnego obwodu


Zarządzenie Nr 12/2015 w sprawie wyznaczenia bezpłatnych miejsc na urzędowe obwieszczenia i plakaty

Zarządzenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 kwietnia 2015 -powołanie obwodowych komisji

Zarządzenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 kwietnia 2015 -powołanie koordynatora gminnego

Zarządzenie Wójta Gminy Bejsce z dnia 20 kwietnia 2015 -powołanie operatorów


Apel Państwowej komisji Wyborczej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej

 Informacja o sposobie głosowania


Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

 Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 10 kwietnia 2015 r. dotycząca głosowania korespondencyjnego


KOMUNIKAT w sprawie spisu wyborców

Wniosek

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bejsce

 

Skip to content