Dzięki wsparciu w ramach Rządowego Funduszu  Inwestycji Lokalnych  Gmina Bejsce otrzymała  2 670 000  zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Bejsce oraz  termomodernizację budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach.

W ramach pierwszego zadania zostaną wybudowane nowe słupy oświetleniowe z energooszczędnymi oprawami typu LED oraz wymienione zostaną  wyeksploatowane , energochłonne oprawy oświetlenia ulicznego na nowe oprawy energooszczędne typu LED i uruchomiony zostanie  Bezprzewodowy System Sterowania Oświetleniem.

Termomodernizacja Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach  obejmie: ocieplenie ścian zewnętrznych, stropu i stropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację oświetlenia wewnętrznego  i zewnętrznego budynku oraz montaż paneli fotowoltaicznych.

Skip to content