Nie wszyscy uczniowie posiadają sprzęt do nauki zdalnej, w związku z tym gmina Bejsce podjęła decyzję o złożeniu wniosku w ramach programu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozyskane dofinansowanie wynosi 44 986,73 zł. 

W ramach projektu zostało zakupionych 30 szt. laptopów z oprogramowaniem biurowym dla uczniów i nauczycieli z terenu gminy Bejsce. Jest to sprzęt, który ma ułatwić uczniom naukę na odległość. Wprowadzenie stanu epidemii wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć lekcyjnych. Uczniowie nie zasiadają dziś do szkolnych ławek tylko przed komputerami. Laptopy trafiły już do szkół na terenie Gminy. Dyrektorzy placówek wypożyczą sprzęt najbardziej potrzebującym.

Aby skorzystać ze sprzętu do zdalnej nauki prosimy o kontakt z dyrektorem danej placówki oświatowej w celu uzgodnienia zasad, terminu oraz dostępności komputera.

Skip to content