Projekt „Akademia biznesu – II edycja” jest skierowany do osób powyżej 30 r. ż., pozostających bez pracy, zamieszkałych na obszarach wiejskich położonych na terenie OSI województwa świętokrzyskiego tj: na terenie gmin: Szydłów, Osiek, Oleśnica, Wąchock, Mirzec, Secemin, Radków, Moskorzew, Kluczewsko, Wodzisław, Słupia, Oksa, Nagłowice, Małogoszcz, Imielno, Wiślica, Tuczępy, Stopnica, Solec-zdrój, Pacanów, Nowy Korczyn, Gnojno, Stąporków, Smyków, Słupia Konecka, Ruda Maleniecka, Radoszyce, Gowarczów, Fałków, Złota, Michałów, Działoszyce, Wilczyce, Samborzec, Obrazów, Łoniów, Koprzywnica, Klimontów, Dwikozy, Raków, Pierzchnica, Mniów, Łopuszno, Łagów, Bodzentyn, Bliżyn, Skalbmierz, Opatowiec, Kazimierza Wielka, Czarnocin, Bejsce, Kunów, Waśniów, Ćmielów, Bodzechów, Bałtów, Wojciechowice, Iwaniska, Tarłów, Sadowie, Opatów, Lipnik, Baćkowice, które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy i należą do jednej z poniższych grup:

  • Kobiety,

  • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,

  • Osoby długotrwale bezrobotne,

  • Osoby powyżej 50 roku życia,

  • Osoby niepełnosprawne,

  • Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy, jako osoby bezrobotne.

 

W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne udział w projekcie mogą wziąć wyłącznie osoby, dla których określono pierwszy lub drugi profil pomocy.

W ramach projektu zapewnimy zakwalifikowanym Uczestnikom m.in:

  • bezpłatne szkolenie z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

  • bezpłatne indywidualne doradztwo z zakresu sporządzania biznes planu, rejestracji i prowadzenia firmy,

  • możliwość uzyskania bezzwrotnej dotacji (w wysokości do 24 000,00 zł),

  • możliwość uzyskania wsparcia pomostowego przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w formie środków pieniężnych w wysokości do 13 200,00 zł oraz wsparcie doradcze wspierające rozwój firmy.

Osoba do kontaktu w sprawach projektu:

Kamil Żuława, tel. 41 361 04 92 w. 21; e-mail: k.zulawa@sir.com.pl

Anna Warowiec, tel. 41 361 04 92 w. 23; e-mail: a.warowiec@sir.com.pl

Izabela Kieres, tel. 41 361 04 92 w. 22; e-mail: i.kieres@sir.com.pl

Wszelkich informacji na temat zasad uczestnictwa w projekcie udziela:

Biuro projektu “Akademia biznesu – II edycja”:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój
ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce
tel.: 41 361 04 92, 41 386 66 27
e-mail: akademiabiznesu2@sir.com.pl 
www.akademiabiznesu2.sir.com.pl

Skip to content