Akcja Honorowego Oddawania Krwi odbędzie się 17 lipca 2015r. o godz. 9:00 a ambulansie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach na parkingu za Urzędem Miasta i gminy w Kazimierzy Wielkiej.

Skip to content