W związku z trwającym naborem wniosków w ramach programu 500+ , 29 kwietnia Gminę Bejsce odwiedził „bus 500+”, jest to bus oklejony logo rządowego programu, który wraz z  pracownikami Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach prowadzi  akcje promocyjno-informacyjną. Pracownicy UW wraz wicewojewodą świętokrzyskim Andrzejem Bętkowskim przyjechali pod siedzibę Urzędu Gminy w Bejscach  i oprócz dostarczonych materiałów promocyjnych odpowiadali również na pytania dotyczące programu. Pod koniec wizyty Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce wraz z wicewojewodą oraz Marią Zioło Kierownikiem GOPS w Bejscach odwiedził rodzinę wielodzietną z Uściszowic, której wręczyli list gratulacyjny od Wojewody Świętokrzyskiego Agaty Wojtyszek i słodki upominek.

Informujemy, że wciąż trwa nabór wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bejscach. Wnioski można składać osobiście lub drogą elektroniczną przez portale e-pup, Empatia oraz bankowość elektroniczną.

Na dzień 28.04.2016r. do GOPS BEJSCE wpłynęło 193 wniosków – 186 w formie papierowej oraz 7 w formie elektronicznej.

Skip to content