INFORMACJA

Urząd Gminy Bejsce uprzejmie informuje, że w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego znak: OZ-III.9011.7.4.2023 dot. opracowania i wdrożenia programu polityki zdrowotnej dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego poświęconego leczeniu niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro) oraz rozeznania potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców, w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BEJMED” Sp. z o.o. trwają anonimowe badania ankietowe związane z problematyką bezpłodności wśród par z terenu gminy Bejsce, które byłyby zainteresowane skorzystaniem z ewentualnego dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).

W związku z powyższym zapraszamy wszystkie pary z problemami bezpłodności do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety dot. skorzystania z ewentualnego dofinansowania leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego (in vitro).

Ankiety dostępne są w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „BEJMED” Sp. z o.o., w Urzędzie Gminy Bejsce (przy tablicy ogłoszeń) oraz na stronie internetowej Gminy Bejsce (https://bejsce.eu).

Wypełnione ankiety należy dostarczyć do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „BEJMED” Sp. z o.o. (Bejsce 236, 28-512 Bejsce) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2023 r.

ANKIETA

 

Skip to content