Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zobowiązany jest do dokonania spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada – co najmniej raz na dwanaście miesięcy jednak nie później niż w dniu 31 grudnia.

Skip to content