Kraków, 10.07.2019
OBWIESZCZENIE
do właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na terenie miejscowości Czyżowice o planowanych badaniach archeologicznych
Archeolog mgr Jan Bulas przystępuje do uzyskania pozwolenia od Konserwatora z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych na terenie Gminy Bejsce (w miejscowościach: Bejsce, Czyżowice, Grodowice, Królewice, Morawianki, Morawiany, Piotrkowice, Uściszowice, Zbeltowice), oraz na terenie wszystkich miejscowości w Gminie Opatowiec. Działania podejmowane są w celu rozpoznania osadnictwa pradziejowego na tym obszarze.
Planowane badania powierzchniowe polegać będą na przejściu przez grupę osób po Państwa dostępnych polach uprawnych i nieużytkach, oraz zebraniu widocznych na powierzchni zabytków archeologicznych. Jednocześnie informuję, że w ramach projektu nie jest planowane prowadzenie wykopalisk archeologicznych.
Badania prowadzone będą głównie wiosną i jesienią 2019, 2020 i 2021 roku. Termin uzależniony jest od warunków pogodowych oraz dostępności Państwa pól. Badania nie spowodują żadnej szkody na Państwa terenie.
Informuję także o możliwości nieudzielenia zgody na prowadzenie badań archeologicznych przez właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości znajdujących się na obszarze planowanych badań. W sytuacji nieudzielenia zgody na prowadzenie badań na Państwa terenie, lub w razie pytań, proszę o kontakt (Jan Bulas: 502583375, bulas.jan@gmail.com; Michał Kasiński: 693451010, kasinski.michal@gmail.com).
Zawiadomienie

Skip to content