INFORMACJA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI ZORGANIZOWANIA BEZPŁATNYCH BADAŃ DENSYTOMETRYCZNYCH W KIERUNKU OSTEOPOROZY W I KWARTALE 2016 R.

Uprzejmie informujemy, że w czerwcu br. do Urzędu Gminy Bejsce wpłynęła oferta centrum medyczno-diagnostycznego  MED-TECH dotycząca przeprowadzenia badań densytometrycznych     w kierunku osteoporozy na terenie gminy Bejsce.

W przypadku zainteresowania w/w badaniem istnieje możliwość zorganizowania przyjazdu OSTEOBUSA w I kwartale 2016 r.

W związku z powyższym, prosimy osoby pełnoletnie zainteresowane skorzystaniem w 2016 r. z bezpłatnych badań densytometrycznych w kierunku osteoporozy o wpisywanie się na listę   u sołtysa danej wsi lub w Urzędzie Gminy Bejsce (osobiście lub telefonicznie – 41/351-10-10) w terminie do 20.08.2015 r.

Pozostałe informacje dot. badań densytometrycznych można znaleźć na stronie internetowej firmy MED-TECH:

www.medtech.com.pl

W załączeniu – oferta badań densytometrycznych firmy MED-TECH.

Informacja (pdf)

Oferta (pdf)

 

Skip to content