Pomysł szkolenia jest inicjatywą szerokiej współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Projekt został objęty patronatem  instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  oraz  przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Tematy, które zostały  zaplanowane  do przedstawienia na webinarium to przede wszystkim projekty inwestycyjne i premiowe:

– Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);

– Restrukturyzacja małych gospodarstw;

– Premie dla młodych rolników;

– Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej;

Spotkania on-line, z uwagi na  zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, dedykowane dla poszczególnych oddziałów regionalnych:

1- etap  (07.07.2020)

– dolnośląski

– opolski

– śląski

– małopolski

– podkarpacki

2- etap (08.07.2020) godz. 12:00 (środa)

– lubelski

– świętokrzyski

– łódzki

– wielkopolski

3- etap (09.07.2020)

– mazowiecki

– kujawsko-pomorski

– warmińsko-mazurski

– podlaski

4- etap (10.07.2020)

– zachodniopomorski

– pomorski

– lubuski

Poniżej przesyłamy link aktywacyjny do szkolenia:

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ

Po naciśnięciu linku do szkolenia bądź skopiowaniu linka do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia.

Ponadto informuję, że w webinarze/szkoleniu mogą wziąć udział:

– osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM

– osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć

SKRÓTOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI ZOOM
Skip to content