Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 października 2022r. uruchomiła nabór wniosków dla rolników o przyznanie dotacji na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wg informacji zawartej na stronie ARiMR wsparcie zostanie udzielone w ramach inwestycji A1.4.1. “Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objetej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy).

Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 15 listopada 2022r. w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl 

szczegółowe informacje tutaj

Skip to content