Drukuj

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielce zaprasza osoby pozostające bez pracy, które ukończyły 30 rok życia oraz są zainteresowane założeniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej, do udziału w projekcie „Akademia biznesu”. Projekt jest skierowany do osób, które należą do jednej z poniższych grup:

 • Kobiety,

 • Osoby z maksymalnie średnim wykształceniem,

 •  Osoby długotrwale bezrobotne,

 •  Osoby powyżej 50 roku życia,

 •  Osoby niepełnosprawne,

 •  Mieszkańcy obszarów wiejskich,

 •  Osoby będące na KRUS, zarejestrowane w urzędzie pracy.

  Do udziału w projekcie zapraszamy w szczególności:

 •  Osoby niepełnosprawne,

 •  Osoby odchodzące z rolnictwa (zarejestrowane w urzędzie pracy, pozostające na KRUS),

 •  Mieszkańców obszarów wiejskich.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uzyskają pomoc szkoleniową i doradczą na etapie tworzenia biznes planu oraz będą miały możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości 23 300 zł na założenie działalności gospodarczej oraz 12 -miesięcznego wsparcia pomostowego w kwocie 12 000 zł.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Rekrutacja będzie prowadzona w terminie 03.10-10.11.2016 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.biznes.sir.com.pl i/lub w Biurze projektu:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

ul. Warszawska 27/1, 25-518 Kielce

tel.: 41 361 04 92, 41 386 66 27

e-mail: biznes@sir.com.pl

Skip to content