Dnia 29 sierpnia 2015 roku w Bejscach odbyły się Dożynki Gminne.Uroczystości Dożynkowe poprzedziła msza święta w Kościele pw. Św. Mikołaja, którą celebrował proboszcz parafii w Bejscach Marek Zawłocki, a asystował mu proboszcz parafii z Rachwałowic Paweł Kurek, który wygłosił homilie i poświęcił wieńce oraz bochny chleba. Następnie korowód dożynkowy w asyście orkiestry dętej z Bejsc podążył w stronę Muszli Koncertowej, gdzie odbyła się uroczystość.

            W imieniu organizatorów prowadząca imprezę Anna Macuga-Kawka powitała wszystkich zgromadzonych, następnie Wójt Gminy Józef Zuwała oficjalnie otworzył Dożynki Gminne 2015 w Bejscach. Prowadząca  zaprezentowała i przybliżyła sylwetki starostów dożynkowych, którymi byli: Aneta Pietrzyk z Brończyc oraz Janusz Kurek z Grodowic. W kolejności starostowie oficjalnie przekazali poświęcony chleb na ręce Gospodarza Gminy – Wójta Józefa Zuwały, którym częstowano wszystkich obecnych na tym wyjątkowym święcie.

            W kolejności zaprezentowały się sołectwa gminy wykonując bardzo oryginalne przyśpiewki i prezentacje. Po czym komisja konkursowa pod przewodnictwem Pani Małgorzaty Magnes kierownika Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddział  w Kazimierzy Wielkiej wybrała najpiękniejszy wieniec. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Grodowice i ono reprezentowało naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Kazimierzy Wielkiej w niedzielę.

Poza tym rozstrzygnięto „Gminny Konkurs na najpiękniejszy ogródek”, zwycięzcą został Pan Andrzej Kowalski z Bejsc, pozostali uczestniczący w konkursie otrzymali wyróżnienia.

Dla najbardziej aktywnych przedsiębiorców z Gminy Bejsce zostały wręczone dyplomy Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. Z tej samej Okazji Wójt Gminy również wręczył przedsiębiorcom dyplomy.

            Swoją obecnością  na Dożynkach Gminnych zaszczycili zacni goście:

Pan Michał Bucki – Wicestarosta Kazimierski, w imieniu Eurposła dr Czesława Siekierskiego Pan Adam Stoksik,  Pan Jan Kopeć – przedstawiciel Wojewódzkiej Izby Rolniczej, którzy wygłosili krótkie przemówienia. Głos zabrał także Włodzimierz Wiertek V-ce Prezes Zarządu Krajowego Kółek i Organizacji Rolniczych.

            Po części oficjalnej nadszedł czas na występy artystów. Rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bejscach, kolejno wystąpił zespół „Sami Swoi” z Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, duet dziewczęcy,  zespół wokalny pod przewodnictwem Pana Wiesława Tomala
z Opatowca, zespół pod przewodnictwem Radosława Kornasia, w którym zaprezentowały się również dzieci w duetach oraz kapela po przewodnictwem Pana Stanisława Pszczoły.

            Dożynki zakończyły się zabawą taneczną do białego rana z zespołem „Lider”.

            Serdeczne podziękowania składamy wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych dożynek 2015. Wszystkim Gościom serdecznie dziękujemy za udział w tym wyjątkowym święcie.

Skip to content