28 sierpnia 2023 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bejscach Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa w asyście z-cy Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej bryg. Krzysztofa Jacha przekazali na ręce przedstawicieli OSP Bejsce oraz OSP Sędziszowice 2 nowe pilarki łańcuchowe Stihl MS 194 T.

Pilarki mają stanowić wyposażenie dwóch nowych lekkich samochodach ratowniczo-gaśniczych, które w najbliższym czasie trafią do naszych jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Strażacy z OSP Bejsce oraz OSP Sędziszowice podkreślili, że przekazany sprzęt będzie gwarantował efektywność, precyzję i bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań w trudno dostępnych miejscach.

Pilarki zakupiono ze środków budżetu Gminy Bejsce. Na ten cel wyasygnowano środki finansowe w kwocie 4.000,00 zł.

Zdjęcia: Joanna Zielińska

          

Skip to content