W dniu 4 czerwca b. r. w SSP im. Edwarda Haruzy w Dobiesławicach społeczność szkolna obchodziła Dzień Dziecka. Obchody połączono z Dniem Sportu Szkolnego. Na apel rozpoczynający obchody przybył Wójt Gminy Bejsce pan Józef Zuwała w towarzystwie pracownika socjalnego pani Eweliny Czyżewskiej. Pan Wójt złożył dzieciom życzenia wszelkiej pomyślności i jak najlepszych wyników na świadectwach. Dyrektor Szkoły przedstawił przebieg dnia na który złożyły się: 

I. Klasy IV – VII: 

a) mecze piłki nożnej 5 – osobowej w składzie których na boisku w każdym momencie gry znajdowały się dwie dziewczynki. Rozgrywki odbywały się sposobem: każdy z każdym. 

II. Klasy I i III: 

a) sprawnościowo – zwinnościowy tor przeszkód, 

b) “bieg w butach i bez butów”, 

c) przeciąganie liny, 

d) bieg z wykorzystaniem łyżek zręcznościowych, 

gra zespołowa “dwa ognie”, 

III. Oddział przedszkolny i punkt przedszkolny: 

a)rzut do celu, 

b) skok w dal, 

c) bieg z przeszkodami, 

d) zabawy ruchowe ze śpiewem, 

e) wędrująca piłeczka – ćwiczenia sprawnościowe. 

Równolegle przedstawiciele Rady Rodziców państwo: Aneta Klimek, Iwona Marzec, Damian Sekunda, Ryszard Trela przygotowywali kiełbaski z grilla i słodki poczęstunek sfinansowany ze środków GKRPA przy UG w Bejscach. 

Po ogłoszeniu wyników zawodów oraz gier i zabaw i spożyciu poczęstunku odbyła się szkolna dyskoteka. 

Skip to content