Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne Programy Wczesnego Wykrywania Raka Piersi oraz Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy zaprasza wszystkie Panie na Dzień Otwartyw Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, który odbędzie się w sobotę 23 maja 2015 r. w godzinach od 10.00 do 13.00.

W tym dniu Panie między 50 a 69 rokiem życia, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat będą mogły skorzystać z bezpłatnej mammografii oraz Panie miedzy 25 a 59 rokiem życia, które nie miały wykonywanej cytologii w ciągu ostatnich 3 lat z bezpłatnej cytologii. Również w tym dniu Wojewódzki Ośrodek Koordynujący przygotuje stoisko promujące badania mammograficzne i cytologiczne, na którym Panie będą mogły dowiedzieć się w jakich placówkach można wykonać bezpłatne badanie w ramach programu. Będzie można nauczyć się samobadania piersi na fantomach. Wszystkim Paniom, które wykonają w tym dniu badania zostaną wręczone materiały informacyjno – edukacyjne z zakresu profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy.

Z A P R A S Z A M Y

Skip to content