28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy w Bejscach odbył się gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. O zwycięstwo rywalizowało łącznie 5 uczniów ze szkół z terenu Gminy Bejsce, tj. Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach oraz Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

Nad częścią pisemną oraz ustną turnieju czuwała komisja w składzie: st. kpt. Krzysztof Wojtasik z KP PSP w Kazimierzy Wielkiej oraz Joanna Michalska i Winicjusz Włosowicz z UG Bejsce.

Do powiatowych eliminacji turnieju zakwalifikowali się:

Patryk Wójcik z SSP w Bejscach (grupa szkół podstawowych)

– Gabriel Łakomy z PG w Czyżowicach (grupa gimnazjalna).

Nagrody oraz dyplomy dla wszystkich uczestników turnieju zakupiono ze środków budżetu gminy a ich uroczystego wręczenia dokonał Wójt Gminy Bejsce – p. Józef Zuwała.

Zwycięzcom bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia na szczeblu powiatowym turnieju. Nauczycielom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie młodzieży do turnieju.

Skip to content