18 sierpnia mieszkańcy gminy Bejsce spotkali się na Dożynkach Gminnych by podziękować Bogu i świętować zakończenie żniw. 16 pięknych wieńcy dożynkowych w zostało poświęconych podczas uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Bejscach. Nabożeństwo prowadził ks. Proboszcz Marek Zawłocki, homilię wygłosił ks. Dziekan Sławomir Sarek.

Po uroczystej Mszy świętej barwny korowód prowadzonymprzez orkiestrę Dętą w Bejscach w asyście Wójta Edwarda Krupy oraz Starostów Agnieszki Cisak z Kijan i Łukasza Zuwały z Uściszowic udał się na muszlę koncertową gdzie odbywała dalsza- świecka część uroczystości.

Część obrzędową rozpoczęła Orkiestra Dęta z Bejsc dźwiękami Roty po czym Gospodarz Gminy dokonał symbolicznego otwarcia uroczystości i powitał wszystkich zebranych. Wśród gości znaleźli się: Wicestarosta Powiatu Kazimierskiego Michał Bucki, Radni Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba, Adam Stoksik, Janusz Nawrot , Wiceburmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka Łukasz Maderak, Poseł Krystian Jarubas, Dyrektor DPS Bejsce Piotr Mucha.

„ Przyjmij gospodarzu ten chleb wypieczony z tegorocznych zbóż, dziel sprawiedliwie ten symbol trudu i pracy rolnika”- mówił Starosta Dożynek Łukasz Zuwała przekazując na ręce gospodarza okazały bochen chleba.

„Dziękuje bardzo, za ten wymowny dar, chcę się podzielić tym chlebem ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy i przybyłymi do nas gośćmi. Chciałbym, aby ten podział był sprawiedliwy. Niech chleba nigdy i nikomu nie zabraknie w naszej umiłowanej Ojczyźnie.” – podkreślił Wójt Gminy w swoim wystąpieniu, następnie złożył podziękowania wszystkim rolnikom za ogrom i trud pracy na roli, podziękował sołectwom za przygotowanie wspaniałych wieńcy dożynkowych, Kołom Gospodyń Wiejskich , Klubowi Seniora oraz wszystkim zaangażowanym w organizację dożynek.

Do podziękowań dołączyli się Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Leszek Makuch oraz Wicestarosta powiatu Kazimierskiego. W imieniu Wojewody Świętokrzyskiego Pani Agaty Wojtyszek list odczytał Waldemar Grudzień.
List Prezesa PSL Władysława Kosiniaka Kamysza odczytał Adam Stoksik. Bronisław Zuwała odczytał list Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach. Kiedy już wszyscy zakosztowali dożynkowego chleba rozpoczęła się prezentacja wieńcy dożynkowych – komisja konkursowa miała nie lada zadanie.
Wśród 16 za najpiękniejszy został uznany wieniec z sołectwa Bejsce i to on właśnie będzie reprezentowała naszą Gminę na Dożynkach powiatowo- gminnych w Kazimierzy Wielkiej.

Po części obrzędowej przyszedł czas na występy artystyczne. Na scenie pojawili się zespół „ Sami Swoi” działający przy Domu Pomocy Społecznej w Bejscach, Zespół ” Bejscowianie”, wsparty silna reprezentacją Klubu Seniora oraz Zespół „ Tu i Teraz” z Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach.

Podczas uroczystości goście mieli możliwość obejrzenia fotografii wchodzących w skład wystawy pn. Bejsce kiedyś..” Wystawa obrazuje naszą gminę z przeszłości i została zrealizowana dzięki staraniom Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic.
Obchody dożynkowego święta zakończyła tradycyjna już zabawa pod chmurką przy akompaniamencie zespołu „ Balans”.


Zdjęcia z drona dzięki uprzejmości firmy LANN Anna Lipińska


Zdjęcia: Winicjusz Włosowicz

Skip to content