W piątek, 3 maja 2019 roku w Gminie Bejsce uroczyście świętowano 228 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody zostały połączone z Gminnym Dniem Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu uczestników obchodów do Kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja w Bejscach, gdzie odbyła się Msza Św. celebrowana przez ks. Marka Zawłockiego.

W trakcie uroczystości Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa przedstawił historię związaną z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. W swoim przemówieniu Wójt Gminy zwrócił uwagę, że Konstytucja 3 Maja powinna stanowić swoistego rodzaju drogowskaz dla  współcześnie żyjących, gdyż zawarte w niej były ponadczasowe wartości: wolność słowa, poszanowanie godności, swobody obywatelskie, ideały demokracji, równości, państwa prawa.

Z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczniowie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach przygotowali przedstawienie, które przybliżyło okoliczności powstania drugiej na świecie i pierwszej w Europie konstytucji.

Po mszy uformowana została kolumna marszowa z orkiestrą z Bejsc pod batutą Pana Radosława Kornasia, pracownikami Urzędu Gminy w Bejscach, pocztami sztandarowymi szkół, ochotniczych straży pożarnych i Polskiego Stronnictwa Ludowego, harcerzami, delegacją z Domu Opieki Społecznej w Bejscach, nauczycielami i mieszkańcami gminy.

Kolejną częścią uroczystości były gminne obchody Dnia Strażaka. Meldunek o rozpoczęciu obchodów złożył dowódca uroczystości mł. asp. Mariusz Grudzień. Meldunek odebrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży RP w Bejscach druh Edward Krupa.

Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym wg którego przebiegała uroczystość, poczet flagowy w takt Hymnu Państwowego wciągnął biało-czerwoną flagę na maszt.

W trakcie gminnych obchodów Dnia Strażaka nastąpiło  złożenie wiązanki kwiatów przed figurą Świętego Floriana – patrona wszystkich strażaków oraz wręczenie medali i odznaczeń dla zasłużonych strażaków-ochotników.

            Za trud wkładany w ratowanie ludzkiego życia, zdrowia i mienia podziękowali w swoich przemówieniach Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach druh Edward Krupa oraz mł. bryg Andrzej Krupa – przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej. Złożyli oni także wszystkim strażakom życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Dnia św. Floriana – patrona wszystkich strażaków.

            Ostatnim elementem Gminnego Dnia Strażaka było złożenie meldunku o zakończeniu uroczystości przez dowódcę uroczystości mł. asp. Mariusza Grudnia Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach dh Edwardowi Krupie.

 

Skip to content