2 lipca 2023 r.  strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sędziszowicach obchodzili jubileusz 100-lecia założenia jednostki.  Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, którą celebrował Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rachwałowicach doktor teologii ksiądz Paweł Kurek.

Dowódcą uroczystości był Komendant Gminny OSP RP w Bejscach dh Mariusz Grudzień a spikerkami – Anna Macuga-Kawka i Joanna Zielińska z Urzędu Gminy w Bejscach. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra z Bejsc pod batutą kapelmistrza Pana Radosława Kornasia. 

Po Mszy Świętej Komendant Gminny OSP w Bejscach dh Mariusz Grudzień oraz Prezes ZOP ZOSP RP w Kazimierzy dh Jan Nowak z Prezesem ZOG ZOSP RP w Bejscach dh Edwardem Krupą dokonali przeglądu pododdziałów.

Edward Krupa serdecznie przywitał przybyłych gości, wszystkich druhów i mieszkańców gminy. Udział w uroczystości wzięli m.in.:

 • Minister Piotr Ćwik – z-ca szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Czesław Siekierski – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Edward Krupa – Wójt Gminy Bejsce, Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach,

 • Jan Nowak – Starosta Kazimierski, Prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Kazimierzy Wielkiej,

 • Ryszard Januszek – dyrektor Biura Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Kielcach,

 • Ferdinand Hoffer – z-ca wójta z austriackiego miasta Theresienfeld,

 • Komendant Raphael Koller z OSP Theresienfeld,

 • kpt Marcin Oziębło – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej,

 • bryg Krzysztof Jach – z-ca Komendanta PSP w Kazimierzy Wielkiej,

 • kpt Tomasz Pytel – przedstawiciel Komendy Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie,

 • Adam Bodzioch – Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,

 • Łukasz Maderak – z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka,

 • Piotr Mucha – dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bejscach,

 • Tomasz Dalewicz – dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kazimierzy Wielkiej,

 • Adam Stoksik – Radny Powiatu Kazimierskiego,

 • Janusz Nawrot – Radny Powiatu Kazimierskiego

 • Michał Szczerba – Radny Powiatu Kazimierskiego,

 • emerytowani funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Kazimierzy Wielkiej,

 • Radni i sołtysi Gminy Bejsce,

 • poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych,

 • orkiestra dęta z Bejsc pod batutą kapelmistrza Pana Radosława Kornasia,

 • mieszkańcy Sędziszowic oraz okolicznych miejscowości.

W trakcie uroczystości skarbnik OSP Sędziszowice dh Stanisław Kwaśniewski przedstawił wszystkim zebranym historię jednostki. Spotkanie było okazją do wręczenia medali   i odznaczeń za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

 • „Złotym Znakiem Związku OSP RP” za 100-letnią działalność została odznaczona jednostka OSP Sędziszowice,

 • krzyżem św. Floriana uhonorowany został wieloletni prezes OSP Sędziszowice dh Stanisław Staniszewski,

 • „Złotym Znakiem Związku OSP RP” odznaczony został dh Wacław Noga,

 • „Medal Honorowym im. Bolesława Chomicza” wręczony został dh Ryszardowi Pazurowi,

 • Złotym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowany został dh Michał Józefczyk oraz Stanisław Niedźwiedź,

 • Srebrnym medalem „za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali Paweł Kurek, dh Arkadiusz Jesionka, dh Adrian Wieczorek,

 • Brązowym medalem „za zasługi dla pożarnictwa” uhonorowani zostali: dh Piotr Trybała, dh Mirosław Muter, dh Sebastian Placek, dh Krzysztof Placek, dh Maciej Tańculski,

 • Odznaką „Strażak wzorowy” wyróżnieni zostali: dh Mateusz Jach, dh Bogusław Jesionka, dh Bogusław Kozera,

 • Odznaką „za wysługę lat” uhonorowani zostali: dh Józef Pazur, dh Władysław Trzaska, dh Stanisław Staniszewski, dh Stanisław Zarębski, dh Marian Leżoń, dh Jerzy Noga, dh Stanisław Noga, dh Fryderyk Pietras, dh Wiesław Haruza, dh Stanisław Banach, dh Wacław Noga, dh Adam Szyja, dh Ryszard Pazur, dh Stanisław Muter, dh Krzysztof Józefczyk, dh Zbigniew Pomykała, dh Roman Włodarczyk, dh Stanisław Niedźwiedź, dh Krzysztof Masłowski, dh Stanisław Kwaśniewski, dh Marek Jakubas,

 • Zarząd OSP Sędziszowice ufundował i wręczył druhowi Stanisławowi Staniszewskiemu pamiątkowy grawerton upamiętniający 35 lat pełnienia przez niego funkcji prezesa OSP Sędziszowice,

 • W podziękowaniu za wieloletnią pracę na rzecz jednostki pamiątkowymi statuetkami  i medalami uhonorowani zostali: dh Władysław Trzaska, dh Józef Pazur, dh Stanisław Zarębski, dh Stanisław Muter, dh Adam Szyja, dh Edward Krupa.

W dalszej części uroczystości komendant Raphael Koller oraz Ferdinand Hoffer na ręce Wójta Gminy Bejsce Pana Edwarda Krupy oraz Prezesa OSP Sędziszowice dh Stanisława Staniszewskiego przekazali drobne upominki, grawery i statuetki wyrażając chęć dalszej obopólnej współpracy. Wójt Gminy Bejsce przedstawicielom z Austrii przekazał materiały promujące Gminę Bejsce. Po obopólnych zapewnieniach o kontynuowaniu dalszej współpracy i przyjaźni głos zabrali także pozostali zaproszeni goście.

Po przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości Wójt Gminy Bejsce Pan Edward Krupa uroczyście zakończył obchody, dziękując wszystkim za przybycie. Szczególnie ciepłe słowa skierował   w stronę strażaków i mieszkańców Sędziszowic, którzy zorganizowali obchody 100-lecia założenia OSP Sędziszowice. Uroczystość zakończyła się defiladą strażackich pododdziałów podczas której meldunek o zakończeniu uroczystości złożył dh Mariusz Grudzień. Podczas uroczystości  poczcie flagowym OSP Sędziszowice zaprezentowali się:

– dh Tomasz Staniszewski

– dh Krzysztof Pszczoła

– dh Krzysztof Placek

Poczet sztandarowy OSP Sędziszowice stworzyli:

– dh Sylwester Mentel

– dh Kamil Niemiec

– dh Paweł Pazur

Opracowała: Joanna Zielińska

 

Zdjęcia:W.Włosowicz

Skip to content