3 Maja 2015 roku na terenie Gminy Bejsce uroczyście obchodzono 224 rocznicę Konstytucji 3 Maja połączoną z Dniem Strażaka. Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja w Bejscach. W Mszy udział wzięli przedstawiciele UG w Bejscach z wójtem Józefem Zuwałą na czele, nauczyciele, poczty sztandarowe: Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bejscach, Samorządowej Szkoły Podstawowej w Dobiesławicach,  Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach, OSP Bejsce, OSP Czyżowice, OSP Królewice, OSP Morawianki, OSP Piotrkowice, OSP Sędziszowice, poczet sztandarowy PSL-u oraz  mieszkańcy Gminy Bejsce.

Po Mszy Świętej uczniowie i absolwenci Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach przedstawili inscenizację dotyczącą uchwalonej w 1791 roku Konstytucji 3 Maja. Młodzież wzbudziła zachwyt zarówno przepięknym wykonaniem patriotycznych pieśni, jak i wzruszającą recytacją wierszy.

Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Józef Zuwała złożył najlepsze życzenia strażakom ochotnikom w związku z przypadającym 4 maja świętem ich patrona  – Świętego Floriana. Podziękował wszystkim druhom za codzienną gotowość do niesienia pomocy będącym w potrzebie, za zaangażowanie i ofiarność podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, za skuteczność działań mimo coraz większych wyzwań  i zagrożeń. Na zakończenie Józef Zuwała poprosił wszystkich obecnych, by udokumentowali swój patriotyzm poprzez swój udział w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się w dniu 10 maja 2015 roku.

Skip to content