W ramach porozumienia Związek Strzelecki udzieli gminie wsparcia podczas organizowanych przedsięwzięć oświatowych, obronnych, patriotycznych i kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem zajęć edukacyjnych ,wydarzeń i uroczystości patriotycznych i kulturalnych.

Skip to content