19 sierpnia 2018r. rolnicy z gminy Bejsce zebrali się by podziękować za tegoroczne plony, początkowo aura nie sprzyjała i barwny korowód dożynkowy prowadzony przez Orkiestrę Dęta z Bejsc dotarł z opóźnieniem do kościoła parafialnego w Bejscach.

Mszę Świętą dziękczynną za zabrane plony prowadził ks. proboszcz parafii Bejsce Marek Zawłocki, w homilii podziękował rolnikom za trud pracy na roli.

Po nabożeństwie korowód wieńcowy wyruszył do muszli koncertowej gdzie odbyły się dalsze uroczystości.

Gości powitał gospodarz Gminy Bejsce Józef Zuwała, który przyjął z rąk starostów dożynkowych Pani Lucyny Kocińskiej z Morawian i Pana Cezarego Nogi z Sędziszowic okazałe bochny chleba.

 „..Trzymając w ręku bochen chleba symbolizujący tegoroczne zbiory, chcę w imieniu całej gminnej społeczności podziękować obecnym tutaj rolnikom” –  mówił gospodarz dziękując delegacjom sołectw za obecność na dzisiejszym święcie i piękne wieńce dożynkowe.

Podziękował również licznie przybyłym gościom. Z ramienia Urzędu Marszałkowskiego przybył Sekretarz Województwa Świętokrzyskiego – Bernard Antos, Starosta Kazimierski Jan Nowak,  dyrektor biura Europosła Czesława Siekierskiego Pan Adam Stoksik. Przedstawiciel KPP w Kazimierzy Wielkiej Pan Mariusz Żulichowski. List od Prezesa Rady Ministrów odczytał Bronisław Zuwała – pracownik ARIMR, w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego list odczytała Pani Małgorzata Sobolewska – pracownik ARiMR, list od Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR  odczytał Adrian Ogonowski- pracownik ARiMR.

Goście zostali zaproszeni do komisji konkursowej oceniającej wieńce dożynkowe.

W części obrzędowej uroczystości na scenie zaprezentowały się delegacje  15 sołectw, które  przygotowały  okazałe wieńce dożynkowe.

Decyzją komisji „ wieńcowej” I miejsce zajął wieniec z sołectwa Kijany,  II miejsce sołectwo Czyżowice, III miejsce sołectwo Uściszowice. Wszystkie wieńce otrzymały nagrody pieniężne i pamiątkowe dyplomy z rąk Wójta Gminy Bejsce.

 Sołectwo Kijany będzie reprezentować gminę Bejsce  na dożynkach powiatowych w Czarnocinie.

W części artystycznej wystąpiły: zespół Sami Swoi z DPS Bejsce oraz Zespół Bejscowianie. Goście dożynkowi mieli okazję skosztować przysmaków z wiejskiego stołu oraz pysznych ciast przygotowanych przez mieszkańców wszystkich sołectw.

Wśród gości odbyło się również losowane nagród rzeczowych. Osoby, które zakupiły od drużyny harcerskiej działającej przy SSP Bejsce kotylion dożynkowy brały udział w loterii fantowej. Uzyskane ze sprzedaży kotylionów środki zasilą konto Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic.

Zabawę taneczną pod gwiazdami prowadził zespół TOP DANCE.

Serdecznie dziękujemy sponsorom : Bankowi Spółdzielczemu w Kielcach, Firmie Remontowo Budowlanej Ryszard Czajka,  Firmie „ Owoce i Warzywa” Radosław Gruszka,  Cukierni „ Fantazja” z Bejsc oraz Józefowi Zuwale.

Podziękowania składamy na ręce sołtysów i świetlicowych za pomoc w organizacji tegorocznych dożynek.

Skip to content