25 lutego br. w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Bejscach odbyły się gminne eliminacje w ramach XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

Młodzież zapobiega pożarom” pod takim hasłem cyklicznie organizowany jest turniej dla dzieci i młodzieży mający na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. Uczestnicy w rywalizacji wykazali się posiadaną wiedzą na temat przyczyn i skutków powstawania pożarów, wyposażenia technicznego jednostek ochrony przeciwpożarowej, norm prawnych, historii pożarnictwa oraz zasad działania wszystkich elementów składających się na system ochrony przeciwpożarowej.

Komisja konkursowa w składzie:

  • st. kpt. Krzysztof Wojtasik – reprezentujący KP PSP w Kazimierzy Wielkiej,

  • st. kpt.  Krzysztof Jach – Komendant Gminny OSP w Bejscach,

  • Joanna Michalska – inspektor Urzędu Gminy w Bejscach,

Eliminacje składały się z testu pisemnego oraz części ustnej a startująca w nich młodzież została podzielona na dwie grupy wiekowe: młodszą, w której udział wzięli uczniowie ze Szkół Podstawowych z Bejsc i Dobiesławic oraz starszą, w której udział brali  uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czyżowicach.

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajął Kacper Pietras z SSP w Dobiesławicach, a w kategorii szkół gimnazjalnych zwyciężył Gabriel Łakomy.

Zwycięzcy eliminacji gminnych będą reprezentować gminę w kolejnym etapie konkursu – eliminacjach powiatowych. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Bejsce.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów na kolejnych etapach.

Skip to content