W niedzielę 25 czerwca 2017 r. na boisku sportowym przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło sześć jednostek OSP oraz jedna MDP Dziewczęca. Poszczególne drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Bejscach st. kpt. Krzysztofa Jacha, uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach – Wójt Gminy Bejsce – Józef Zuwała. Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej. Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

I miejsce – OSP Sędziszowice,
II miejsce – OSP Czyżowice,
III miejsce – OSP Bejsce,
IV miejsce – OSP Piotrkowice,
V miejsce – OSP Morawianki,
VI miejsce – OSP Królewice.

W kategorii MDP:
I miejsce – MDP dziewczęca z Królewic

Wszystkie drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Ich wręczenia dokonali Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała oraz z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej kpt. Marcin Żarek. Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie uczestników do zawodów.

Gospodarz Gminy Bejsce – Józef Zuwała na zakończenie podziękował wszystkim druhom i druhnom uczestniczącym w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Pogratulował także uczestnikom uzyskanych wyników i życzył szczęścia na szczeblu powiatowym zawodów, które odbędą się 2 lipca 2017 roku w Kazimierzy Wielkiej. Awans do zawodów powiatowych uzyskały drużyny OSP Czyżowice, OSP Sędziszowice i MDP dziewczęca z Królewic.

Skip to content