W słoneczną niedzielę  12 czerwca 2016 r. na boisku sportowym przy Samorządowej Szkole Podstawowej  w Bejscach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze w których udział wzięło sześć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Dziewczęca i dwie Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze Chłopięce. Drużyny rywalizowały ze sobą w dwóch konkurencjach: sztafecie pożarniczej z przeszkodami oraz ćwiczeniach bojowych.

Meldunek o gotowości do rozpoczęcia zawodów złożył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Bejscach Pawła Zientara.  Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP  RP w Bejscach – Wójt Gminy Bejsce –  Józef Zuwała.

Obsługę techniczną zawodów sportowo-pożarniczych zapewnił skład sędziowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej:

– bryg. Janusz Buła,

– mł. bryg. Andrzej Krupa,

– mł. bryg. Piotr Łudzik,

– st. kpt. Krzysztof Wojtasik,

– mł. kpt. Marcin Oziębło

Po zsumowaniu wyników sztafety i ćwiczeń bojowych w klasyfikacji generalnej poszczególne drużyny zajęły następujące miejsca:

W kategorii OSP:

I miejsce – OSP Czyżowice

II miejsce – OSP Sędziszowice

III miejsce – OSP Bejsce

IV miejsce – OSP Królewice

V miejsce – OSP Piotrkowice

VI miejsce – OSP Morawianki

W kategorii MDP dziewczęcych:

I miejsce – OSP Królewice

 

W kategorii MDP chłopięcych:

I miejsce – MDP Czyżowice

II miejsce – MDP Piotrkowice

III miejsce – MDP Sędziszowice

Po odczytaniu protokołu komisji sędziowskiej drużyny uczestniczące w zawodach otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Ich wręczenia dokonali Wójt Gminy Bejsce Józef Zuwała oraz z-ca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej  w Kazimierzy Wielkiej bryg. Janusz Buła.

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej bardzo pozytywnie ocenili przygotowanie uczestników do zawodów.

Gospodarz Gminy Bejsce – Józef Zuwała na zakończenie podziękował wszystkim druhom i druhnom uczestniczącym w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Pogratulował im uzyskanych wyników i podkreślił, że świadczą one o bardzo dobrym przygotowaniu strażaków do tegorocznych zawodów.

 

 

 

Skip to content