Poniżej publikujemy harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Bejsce na 2018 rok. Odbiór odpadów będzie realizowany przez firmę „Hydrosvat” z Solca-Zdroju, która od 1 stycznia 2018 roku będzie odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Bejsce. 

Harmonogram REJON I - DOBIESŁAWICE, STOJANOWICE, KACZKOWICE, PROKOCICE, SĘDZISZOWICE, BROŃCZYCE, KIJANY Harmonogram REJON II - MORAWIANY, MORAWIANKI Harmonogram REJON III - CZYŻOWICE, KRÓLEWICE, PIOTRKOWICE, UŚCISZOWICE Harmonogram REJON IV - BEJSCE, ZBELTOWICE, GRODOWICE Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych 2018 Harmonogram wywozu odpadów segregowanych 2018
Skip to content