Bejsce, 31.12.2018 r.

 

 

I N F O R M A C J A

Urząd Gminy w Bejscach informuje, że w miesiącu styczniu 2019 r. odpady komunalne z terenu Gminy Bejsce odbierane będą przez firmę „HYDROSVAT” z Solca Zdroju w następujących terminach:

 

  

Miejscowości
Odpady zmieszane
Odpady segregowane
Dobiesławice, Stojanowice, Kaczkowice, Prokocice, Sędziszowice, Brończyce, Kijany
7.01.2019 r.
14.01.2019 r.
Morawiany, Morawianki
8.01.2019 r.
14.01.2019 r.
Czyżowice, Królewice, Piotrkowice, Uściszowice
8.01.2019 r.
15.01.2019 r.
Bejsce, Zbeltowice, Grodowice
2.01.2019 r.
15.01.2019 r.

 

Skip to content