3 lipca 2022 roku na stadionie sportowym MLKS SPARTA przy ul. Głowackiego w Kazimierzy Wielkiej zostały rozegrane XI Powiatowe Zawody w Sporcie Pożarniczym jednostek OSP i KDP z terenu powiatu kazimierskiego, do których przystąpiło łącznie 9 drużyn reprezentujących gminy: Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin oraz Opatowiec. Strażackie zmagania rozpoczęły się uroczystą zbiórką oraz złożeniem meldunku  komendantowi powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiejst.kpt. Marcinowi Oziębło przez kierownika zawodów st. kpt. Krzysztofa Stoczkiewicza.

W kategorii OSP i KDP rozegrano sztafetę pożarniczą 7×50 m z przeszkodami oraz ćwiczenie rozwinięcia bojowego. O końcowym rezultacie decydował łączny czas uzyskany w poszczególnych konkurencjach oraz poprawność ich wykonania. Nadzór nad zapewnieniem jednakowych warunków startów dla wszystkich uczestników oraz ich prawidłowym przebiegiem sprawowała komisja sędziowska powołana przez komendanta powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej pod przewodnictwem sędziego głównego mł. bryg. Krzysztofa Jacha. Zmaganiom bacznie przyglądali się przybyli włodarze w osobach: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP dh Jana Nowaka a zarazem starosty kazimierskiego, wicestarosty kazimierskiego Michała Buckiego, przewodniczącego rady powiatu kazimierskiego Jerzego Bojanowicza, Prezesów Zarządów Oddziału Gminnych i Miejsko-Gminnych (burmistrza Miasta i Gminy Skalbmierz Marka Juszczyka, wójta gminy Czarnocin Marii Kasperek), sekretarza gminy Bejsce Ilonę Beruś oraz zaproszeni goście, rzesza fanów i sympatyków pożarnictwa. Po zakończeniu wszystkich startów i podsumowaniu wyników w poszczególnych kategoriach kolejność zajętych miejsc przedstawiła się następująco:

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii OSP:

1 miejsce OSP CZYŻOWICE  z wynikiem łącznym – 85,3 pkt.

2 miejsce OSP DROŻEJOWICE z wynikiem łącznym – 91,0 pkt.

3 miejsce OSP SIELEC KOLONIA z wynikiem łącznym  – 91,3 pkt.

4 miejsce OSP ZAGÓRZYCE z wynikiem łącznym – 92,6 pkt.

5 miejsce OSP SOKOLINA z wynikiem łącznym – 110,1 pkt.

6 miejsce OSP OPATOWIEC z wynikiem łącznym – 118,0 pkt.

 

Klasyfikacja końcowa zawodów w kategorii KDP:

1 miejsce KDP SKALBMIERZ z wynikiem łącznym – 135,4 pkt.

2 miejsce KDP KRZCZONÓW z wynikiem łącznym – 146,9 pkt.

3 miejsce KDP CIESZKOWY z wynikiem łącznym – 151,6 pkt.

Po zakończonych startach wszystkie reprezentacje w poszczególnych kategoriach otrzymały nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary ufundowane przez Komendę Powiatową PSP w Kazimierzy Wielkiej, Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej oraz sponsorów i sympatyków ochrony przeciwpożarowej: Firma Belltrans Maciej Belski, Firma Owoce & Warzywa Radosław Gruszka, Firma Handlowo Usługowa Rolmet Marek Kowalski& Zbigniew Frączek, Firma Produkcyjno-Usługowa Handlowa Michał Michalak, Piekarnie Polskie Dr Żurek, Dom Weselny Nad Stawem Janusz Gaweł, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo  Usługowe SUBOR Ewa Ptak ze Staszowa. Nagrody puchary i dyplomy wręczyli, st.kpt. Marcin Oziębło – Komendant Powiatowy PSP w Kazimierzy Wielkiej, druh Jan Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP a jednocześnie Starosta powiatu kazimierskiego, włodarze gmin oraz fundatorzy nagród. W imieniu Komendanta Powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej składamy gorące podziękowania wszystkim fundatorom nagród, zarządowi MLKS Sparta, orkiestrze dętej z Zięblic pod batutą Pana Zbigniewa Janika  oraz licznie przybyłej rzeszy widzów i kibiców.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Stoczkiewicz – JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej  

Skip to content