Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy  (HPAI) podtypu H5N8 u ptaków dzikich.

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:

  1. Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich.

  2. Nie karmić drobiu na zewnątzr budynków, w których drób jest utrzymywany.

  3. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyc ręce woda z mydłem.

  4. Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których utrzymywany jest drób.

Należy pamiętać o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu ( spadek nieśności, nagłe, zwiększone padnięcia drobiu).

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu:

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100 %. 

Informacja
Skip to content