Urząd Gminy w Bejscach informuje mieszkańców Gminy Bejsce, którzy mają trudności z dojazdem do punktu szczepień przeciwko COVID-19, że informacja o pomocy w dotarciu do punktu szczepień możliwa jest pod nr telefonu poniżej.

Województwo Świętokrzyskie

Nazwa Gminy

Nr telefonu informacyjnego 

Godziny, w których telefon jest czynny

Bejsce

41 35 11 010 w.25

kom.609 023 430

7:00 – 15:00

Ośrodek Zdrowia – Bejmed w Bejscach (Telefon 41 35 11 006), przystąpił do Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19. Na rządowej stronie internetowej:https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien ukazała się mapa z lokalizacjami punktów szczepień. 

Jak się zarejestrować na szczepienie


Kwalifikacji do szczepień przeciwko COVID-19 będzie dokonywał lekarz na podstawie przeprowadzonego badania oraz wywiadu z pacjentem, co zostanie udokumentowane w ankiecie i stosownej dokumentacji medycznej.

Szczepionki podawane są domięśniowo, a schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek w odstępie 3 – 4 tygodni w zależności od rodzaju szczepionki lub jednej dawki w przypadku dopuszczenia przez EMA szczepionki jednodawkowej. Pełna ochrona pojawia się po 7 dniach od podania ostatniej dawki szczepionki.

Obecnie trwają szczepienia osób z grupy 0, wskazanej w Narodowym Programie Szczepień (m.in. personel medyczny i niemedyczny – pracownicy sektora ochrony zdrowia, pracownicy Domów Pomocy Społecznej oraz Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, także zatrudnieni w aptekach, hurtowniach farmaceutycznych, studenci medycyny).  Proces szczepień – zgodnie z programem – będzie realizowany etapami.

Etap I obejmuje: pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych, pielęgnacyjno – opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, nauczycieli.

W ramach etapu II szczepionki mają dostać: osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia, osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

Z kolei w ramach etapu III – przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, pozostała część populacji.

Na szczepienia będzie można się zapisywać bezpośrednio w punktach szczepień, które zakwalifikowały się do Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 lub przez elektroniczny formularz na stronach związanych z resortem zdrowia.

Więcej informacji na temat szczepień przeciwko COVID-19 znajduje się na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie/informacje, a także w Narodowym_Programie_Szczepień.pdf

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat

Skip to content