Wójt Gminy Bejsce informuje, że z uwagi na ogłoszenie przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy rolniczej na terenie Gminy Bejsce, wszczęta zostaje procedura związana z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

INFORMACJA WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W GOSPODARSTWIE Załącznik 2 Załącznik nr 3 do wniosku

 

Skip to content