INFORMACJA O ZAKUPIE WĘGLA

 PO PREFERENCYJNEJ CENIE W GMINIE BEJSCE

Urząd Gminy w Bejscach informuje, że zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe będzie istniała możliwość zakupu węgla po preferencyjnej cenie – która wg. zapisów ww. ustawy – wynosić będzie nie więcej niż 2000 zł brutto za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztu transportu ze składu do gospodarstwa domowego.

Mając powyższe na uwadze prosimy mieszkańców z terenu Gminy Bejsce o składanie wniosków na zakupu węgla. W ramach zakupu preferencyjnego jedno gospodarstwo domowe  będzie mogło kupić węgiel w dwóch partiach:

1)    1,5 tony do końca 2022 r.
2)    1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Przy czym informujemy, że uprawnione do zakupu węgla będą tylko te osoby, które zakwalifikowały się do dodatku węglowego, spełniając warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa  w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Prawo do zakupu preferencyjnego nie będzie przysługiwało także tym osobom, które nabyły wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG).

Dystrybucję i sprzedaż węgla Gmina Bejsce zleciła firmie Skład Opału, Bejsce 192 z uwagi na brak stosownego zaplecza techniczno-organizacyjnego. Na tym etapie postępowania tut. Urząd nie posiada informacji na temat jakości i kaloryczności węgla.

Wnioski  na zakup węgla są dostępne u sołtysów w Urzędzie Gminy w Bejscach, oraz na stronie internetowej urzędu.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Informacja Wniosek do pobrania
Skip to content