W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, odbiorca uprawniony do stosowania wobec niego limitu zużycia energii elektrycznej wynoszącego maksymalnie 3 MWh albo 2,6 MWh powinien niezwłocznie złożyć stosowne oświadczenie u swojego dostawcy energii elektrycznej, nie później niż do dnia 30 czerwca 2023 roku. I tak, odpowiednio:

  • rolnicy muszą dostarczyć decyzję o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok,

  • duże rodziny – skan Karty Dużej Rodziny (ważny numer karty),

  • gospodarstwa z osobami z niepełnosprawnością – orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Przedsiębiorstwo energetyczne w celu weryfikacji danych, zawartych w oświadczeniu może żądać przedstawienia do wglądu:

  • oryginalnej Karty Dużej Rodziny,

  • oryginalnego orzeczenia o niepełnosprawności,

  • oryginalnej decyzji o wymierzeniu podatku rolnego za 2022 rok

 

Skip to content