Informujemy, że  rozpoczął się nabór wniosków na zakup paliwa stałego na 2023 rok.  Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2022 roku na dwa okresy tj. na rok 2022 i 2023 nie muszą składać ponownie wniosku. Cały czas obowiązuje  telefoniczny system powiadamiania wnioskodawcy o dostępności, opłacie i odbiorze węgla.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły paliwa stałego  w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie na rok 2023 wydawane  i przyjmowane są  w Urzędzie Gminy w Bejscach do 28 lutego 2023r. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.bejsce.eu. O kolejności dostaw decyduje data złożenia wniosku przez mieszkańca z uwzględnieniem rodzaju i ilości posiadanego przez gminę węgla.

Dystrybucją węgla na terenie Gminy Bejsce zajmuje się Skład Opału w Bejscach Ryszard Cham, Bejsce 192. Cena za tonę wybranego sortymentu wynosi 1750,00 zł brutto. (2625,00 zł za 1,5 tony). Transport węgla ze składu na daną posesję jest BEZPŁATNY.

Wzór wniosku