Informujemy, że  rozpoczął się nabór wniosków na zakup paliwa stałego na 2023 rok.  Osoby, które złożyły wniosek o zakup preferencyjny węgla w 2022 roku na dwa okresy tj. na rok 2022 i 2023 nie muszą składać ponownie wniosku. Cały czas obowiązuje  telefoniczny system powiadamiania wnioskodawcy o dostępności, opłacie i odbiorze węgla.

Osoby, które do dnia 31 grudnia 2022 r. nie zakupiły paliwa stałego  w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonały zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, mogą powiększyć limit określony od dnia 1 stycznia 2023 r., tj. o część niewykorzystaną w 2022 roku – maksymalnie do ilości 3 ton.

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Wnioski na zakup węgla po preferencyjnej cenie na rok 2023 wydawane  i przyjmowane są  w Urzędzie Gminy w Bejscach do 28 lutego 2023r. Wniosek można również pobrać ze strony internetowej www.bejsce.eu. O kolejności dostaw decyduje data złożenia wniosku przez mieszkańca z uwzględnieniem rodzaju i ilości posiadanego przez gminę węgla.

Dystrybucją węgla na terenie Gminy Bejsce zajmuje się Skład Opału w Bejscach Ryszard Cham, Bejsce 192. Cena za tonę wybranego sortymentu wynosi 1750,00 zł brutto. (2625,00 zł za 1,5 tony). Transport węgla ze składu na daną posesję jest BEZPŁATNY.

Wzór wniosku
Skip to content