Informujemy, że w dniu 25.11.2022r. Gmina Bejsce podpisała umowę z Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez mieszkańców Gminy Bejsce – osób fizycznych w gospodarstwach domowych.

Gmina Bejsce podpisała umowę z firmą Handel Węglem Transport Towarowy Ryszard Cham w Bejscach, który na zlecenie Gminy będzie zajmował się dystrybucją węgla do mieszkańców gminy. Dystrybucja węgla będzie prowadzona systematycznie według częstotliwości dostaw z kopalni.

Cena za jedną tonę wybranego sortymentu wynosi  1750,00 zł brutto. Ceny w zależności od zamówionego tonażu:

Ilość

0,5 tony

1 tona

1,5 tony

Cena

875 zł

1 750 zł

2 625 zł

Cena zawiera transport do mieszkańca.

Ponadto informujemy, że węgiel, który trafi do naszej Gminy jest paliwem pochodzącym z polskich kopalni:

  • KWK Piast – Ziemowit – Ruch Wola (ekogroszek),

  • KWK Wesoła (orzech),

  • KWK Row –  Ruch Jankowice (orzech),

Przypominamy, że do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Przewidywane ilości możliwe do zakupienia przez gospodarstwo domowe w ramach zakupu preferencyjnego to 1,5 tony do 31 grudnia 2022r.  i 1,5 tony od 1 stycznia 2023 r. do 30 kwietnia 2023r.

Wniosek o preferencyjny zakup paliwa stałego składa się na piśmie w Urzędzie Gminy  w Bejscach w dniach i godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail gmina@bejsce.eu lub ePUAP.

O możliwości odbioru i dostawy węgla oraz warunkach opłaty mieszkaniec zostanie poinformowany telefonicznie. Po uiszczeniu należnej opłaty mieszkaniec otrzyma fakturę oraz potwierdzenie, na podstawie którego będzie uprawniony do odbioru węgla. O kolejności dostaw decyduje data złożenia wniosku przez mieszkańca z uwzględnieniem rodzaju i ilości posiadanego przez gminę węgla.

 

Skip to content