Centrum Kształcenia Zawodowego w Kazimierzy Wielkiej zamierza wkrótce rozpocząć nowe szkolenia dla rolników. Dla osób, które chcą w zdobyć nowe kwalifikacje to bardzo dobra wiadomość. Warto dodać, że całe szkolenie odbędzie się w ciągu zaledwie jednego weekendu.

W jeden weekend uprawnienia

 Wszystkich chętnych zapraszamy na następujące szkolenia:

  1. „Integrowana produkcja roślin – rośliny rolnicze”,

  2. „Integrowana produkcja roślin – rośliny sadownicze”

  3. „Integrowana produkcja roślin – rośliny warzywnicze” 

w promocyjnej cenie – jedynie 400 złotych za kurs. Producent rolny zainteresowany otrzymaniem certyfikatu integrowanej produkcji powinien ukończyć szkolenie w zakresie integrowanej produkcji roślin na poziomie podstawowym (odrębnie w odniesieniu do roślin warzywniczych, sadowniczych i rolniczych). Program szkolenia obejmuje 16 godz. po 8 godz. każdego dnia. Przewidywane termin szkolenia: luty/marzec/kwiecień 2017 r. (sobota-niedziela).

Program kursu realizowany będzie zgodnie z zał. Nr 2 lit. A) do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. poz. 554) – odpowiednio dla roślin sadowniczych, warzywnych i rolniczych (szkolenie podstawowe).Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, które ważne jest 5 lat.

Co to jest integrowania produkcja?

Integrowana produkcja  to nowoczesny i rozwijający się system uprawy, który uwzględnia oczekiwania odbiorców w stosunku nie tylko do atrakcyjnie wyglądających owoców, warzyw i innych płodów rolnych, ale również produktów o wysokich walorach jakościowych. System integrowanej produkcji umożliwia uzyskanie płodów rolnych o najwyższych wartościach biologicznych i odżywczych oraz bezpiecznych dla zdrowia ludzi. Produkty roślinne poddawane są ścisłej kontroli pod kątem pozostałości środków ochrony roślin, nawozów oraz innych substancji niebezpiecznych dla zdrowia. Podobnie istotną kwestią jak bezpieczeństwo żywności jest propagowanie ochrony środowiska. Niestety intensyfikacja produkcji rolniczej tworzy ogromne zagrożenie dla otaczającej przyrody. Integrowana produkcja uwzględnia cele ekologiczne takie jak ochronę krajobrazu rolniczego oraz różnorodności biologicznej. Podstawą systemu integrowanej produkcji są prawidłowo dobrane elementy takie jak: poprawny płodozmian i agrotechnika, racjonalne nawożenie oparte na rzeczywistym zapotrzebowaniu roślin oraz stosowanie w uzasadnionych sytuacjach środków ochrony roślin jak najmniej zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku naturalnemu.

Zajęcia będą prowadzić wyspecjalizowani pracownicy Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.„Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie” (cena promocyjna 95,00 zł)

Termin szkolenia: luty/marzec/kwiecień 2016 r. (sobota-niedziela), 14 godz. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Jest ono wymagane również podczas kontroli w gospodarstwie przez: Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ważne jest 5 lat.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w godzinach 8.00-16.00. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Kazimierza Wielka, ul. Kolejowa 27, tel. 41 352 19 46 lub 41 352 26 98 lub 691310471 e-mail: kazimierza@zdz.kielce.pl lub kcwiek@zdz.kielce.pl.

Kursy uruchamiamy natychmiast po zebraniu 15 osobowej grupy.

Skip to content