21.10.2017r. miał miejsce wyjątkowy jubileusz – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce i Okolic obchodziło 10- lecie .W gościnnych progach Gminnego Ośrodka Kultury w Bejscach zebrali się inicjatorzy i  członkowie Stowarzyszenia.                

Prezes Stowarzyszenia Radosław Pietrzyk  podziękował  za owocną, wieloletnią współpracę wszystkim członkom stowarzyszenia, za wszystkie małe i duże przedsięwzięcia, które udało się wspólnie zrealizować. Wśród licznych projektów zrealizowanych przez Stowarzyszenie znalazły się m.in. remonty świetlic wiejskich i obiektów sportowych, turnieje sportowe, imprezy okolicznościowe. Stowarzyszenie pozyskało również środki na doposażenie świetlic wiejskich, zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej i stroje dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Bejsce

Szczególne podziękowania skierował do grupy założycielskiej, na czele z pierwszym prezesem Stowarzyszenia Panem Józefem Zuwała Wójtem Gminy Bejsce.

Wójt Gminy Bejsce na ręce Prezesa przekazał pamiątkowy grawerton. Podziękował zarządowi za zaangażowanie i pracę na rzecz społeczności lokalnej, podkreślił, że to dzięki właśnie takim ludziom jak oni – społecznikom nasza Mała Ojczyzna może się rozwijać i pięknieje z dnia na dzień.

Życzył sobie i Stowarzyszeniu by jego grono rozszerzało się o młodych ludzi –by zawiązała się współpraca z Młodzieżową Radą Gminy Bejsce- by młodzież mogła brać przykład z ludzi , którym nie obca jest praca społeczna i losy ludzi i miejsca w którym żyją.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bejsce składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom, którzy przez 10 lat wspierali finansowo działalność Stowarzyszenia.

Skip to content