Informacje dla rolników

15 marca 2023 roku rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych za 2023 rok. Jest to pierwszy nabór według nowych zasad, wynikających z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór potrwa do 15 maja 2023 r. Doradcy PZDR Kazimierza Wielka ŚODR Modliszewice udzielają bezpłatnych porad dotyczących zasad przygotowania […]

Józef Cepil Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Kierownik PT KRUS w Kazimierzy Wielkiej Anna Żarnowiecka oraz Kierownik BP ARiMR w Kazimierzy Wielkiej Janusz Skoczek zapraszają na spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie: – nowych zasad przyznawania płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (ARiMR) W trakcie spotkania poruszone zostaną również kwestie dotyczące Kół Gospodyń […]

Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (w skrócie COBORU) przedstawił listę rekomendowanych odmian roślin zalecanych do uprawy w województwie świętokrzyskim w 2023 roku. Lista zalecanych odmian została zatwierdzona na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu ds. PDO (Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego) w woj. świętokrzyskim, 24 stycznia 2023 roku w Kielcach. Przedstawiciel COBORU zaprezentował wyniki doświadczeń i rekomendował wpisanie na […]

WÓJT GMINY BEJSCE informuje: Producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego powinien: w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia […]

Termin składania wniosków o pomoc dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zostanie wydłużony do 23 listopada br., o czym poinformował dziś wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk. Pomoc dotyczyć będzie rolników, którzy uzyskują przychody z produkcji rolnej. Czytaj więcej […]

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17 października 2022r. uruchomiła nabór wniosków dla rolników o przyznanie dotacji na wymianę pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest. Wg informacji zawartej na stronie ARiMR wsparcie zostanie udzielone w ramach inwestycji A1.4.1. “Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w […]

Skip to content