Gmina Bejsce otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wyposażenie pracowni edukacyjnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Dobiesławicach w zeszłym roku została doposażona pracownia edukacyjna w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bejscach.

Gmina Bejsce podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umowę dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.

Dzięki pozyskanej dotacji powstała nowa pracownia, do której zakupiono m.in. dydaktyczną stację pogody, zestaw do badania stanu powietrza, zestaw do badania wody, pakiety do badania gleby, mikroskop,miernik poziomu zanieczyszczeń, aparat fotograficzny, wizualizer, zestaw mebli oraz liczne pomoce dydaktyczne.

Nowo powstała pracownia ma na celu polepszenie jakości nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych, podniesienie świadomości ekologicznej wśród uczniów, kształtowanie zainteresowań ekologią, ochroną środowiska, poszerzanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, a także integrację poprzez współpracę szkoły, urzędu gminy i społeczności lokalnej. Całkowity koszt realizacji projektu został oszacowany na kwotę około 30 000 zł przy 80% dofinansowaniu.

Zgodnie z zawartą umową zaplanowane zostały działania edukacyjne w ramach zajęć lekcyjnych, w tym m.in. dokonywanie pomiarów, prowadzenie obserwacji meteorologicznych, badań i doświadczeń związanych z ekologią i ochroną środowiska świadczących na przykład   o zanieczyszczeniu najbliższego otoczenia. Działania te prowadzone będą w trakcie zajęć lekcyjnych, a także w czasie pozalekcyjnym.

Skip to content